CAsyncSocket::AsyncSelect

BOOL AsyncSelect ( довгий lEvent = FD_READ | FD_WRITE | FD_OOB | FD_ACCEPT | FD_CONNECT | FD_CLOSE );

Значення, яке повертається

Ненульовий, якщо функція успішно; в іншому випадку 0 і кодом помилки можуть бути отримані за номером GetLastError. Такі помилки застосовуються до цієї функції-члени:

Параметри

lEvent

Бітова маска, яка задає комбінацію мережі події, в якому зацікавлені застосування.

Зауваження

Дзвінків цей член запиту події повідомлення для є сокетом. Ця функція використовується для визначення, які MFC зворотного виклику функції повідомлення буде називатися для сокет. AsyncSelect автоматично встановлює даного розніму nonblocking режимі. Докладніше, перегляньте статтю Windows Sockets: Socket сповіщення в Visual C++ програміста керівництво і Огляд Windows Sockets 2 і Windows розетки програмування міркувань в документації Win32 SDK.

Огляд CAsyncSocket |nbsp; Члени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CAsyncSocket::GetLastError, :: WSAAsyncSelect

Index