Члени CAsyncMonikerFile класу

Будівництво

CAsyncMonikerFile Конструкції CAsyncMonikerFile об'єкта.

Операції

GetBinding Повертає вказівник на Асинхронні передача прив'язування.
GetFormatEtc Отримує формат даних в потоці.

Overridables

Закрити Закриває і випускає всі ресурси.
CreateBindStatusCallback Створює COM-об'єкта, який реалізує IBindStatusCallback.
GetBindInfo Називається запит інформації про тип bind створення бібліотеки OLE системи.
GetPriority Званих OLE системи бібліотеку, щоб отримати пріоритетне прив'язування.
OnDataAvailable Називається надати дані, як вона стає доступною для клієнта під час операцій асинхронних bind.
OnLowResource Називається коли ресурси, Низька.
OnProgress Покликана вказати прогресу на даних завантаження процесу.
OnStartBinding Називається під час зв'язування запуску.
OnStopBinding Називається, коли зупинився Асинхронні передача.
Відкрити Відкриває файл асинхронно.

Огляд CAsyncMonikerFile |nbsp; Базовий клас членів | Ієрархічна діаграма

Index