CAsyncMonikerFile::GetFormatEtc

FORMATETC * GetFormatEtc ( ) константа;

Значення, яке повертається

Вказівник на структуру Windows FORMATETC на поточному потік. Повертає NULL , якщо монікер не був пов'язаний, якщо це не асинхронний або асинхронна операція не почав.

Зауваження

Цю функцію, щоб отримати формат даних в потоці.

Огляд CAsyncMonikerFile |nbsp; Члени класу | Ієрархічна діаграма

Index