CArchiveException::m_cause

Зауваження

Визначає причиною виняток. Цей компонент даних є Громадська змінна типу int. Його значення визначаються CArchiveException перераховані типу. На лічильниками та їх значення перелічені:

Примітка   Ці CArchiveException причиною лічильниками відрізняються від CFileException причиною лічильниками.

Огляд CArchiveException |nbsp; Члени класу | Ієрархічна діаграма

Index