CArchive::SetObjectSchema

до втрати SetObjectSchema (UINT nSchema );

Параметри

nSchema

Вказує на об'єкт схеми.

Зауваження

Телефонуйте цей член функцію набору об'єкт схеми, що зберігаються в об'єкті Архів для nSchema. Наступний виклик GetObjectSchema поверне значення, які зберігаються в nSchema.

Використання SetObjectSchema для розширеного керування версіями; Наприклад, коли ви хочете збройних сил конкретної версії для читання в Serialize функцію похідних класів.

Огляд CArchiveЧлени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CArchive::GetObjectSchema

Index