CAnimateCtrl::Create

BOOL Створити ( DWORD dwStyle, константа RECT& RECT, CWnd * pParentWnd, UINT nID );

Значення, яке повертається

Ненульовий, у разі успіху; в іншому випадку нуль.

Параметри

dwStyle

Визначає стиль анімації контролю. Застосовувати будь-яку комбінацію вікна та Анімація контролю стилі описані у розділі зауваження до елемента керування.

rect

Визначає розташування та розмір елемента керування анімації. Це може бути або CRect об'єкт або структури RECT.

pParentWnd

Визначає анімації керування батьківського вікно, як правило CDialog. Вона не повинна бути NULL.

nID

Задає Ідентифікатор елемента керування анімації.

Зауваження

Ви побудувати CAnimateCtrl у два етапи. Спочатку закликаємо Конструктор, а потім зателефонуйте Створити, яка створює Анімація контролю і вкладає його CAnimateCtrl об'єкта.

Застосувати такі стилі вікно до елемента керування анімації.

На додаток до вікна стилів, перерахованих вище ви можете застосовувати один або декілька таких стилів керування анімації до елемента керування анімації:

Огляд CAnimateCtrl |nbsp; Члени класу | Ієрархічна діаграма

Дивіться також CAnimateCtrl::CAnimateCtrl, CAnimateCtrl::Open, CAnimateCtrl::Play, CAnimateCtrl::Seek

Index