Активний документ класи

Документи можна відобразити весь клієнт вікно веб-браузера, наприклад, Internet Explorer 3.0, або в активний контейнер — таких як Microsoft Office в'яжучого —, яка підтримує документи.

CDocObjectServer

Карти активного документа інтерфейсів і ініціалізує та Активація об'єкта активного документа.

CDocObjectServerItem

Реалізує OLE сервер дієслова спеціально для серверів активного документа.

COleDocObjectItem

Реалізує стримування активного документа.

Index