COleDBRecordView::OnGetRowset

sanal CRowset * OnGetRowset () = 0;

Dönüş değeri

Nesne başarıyla oluşturuldu CRowset nesne işaretçisi; Aksi takdirde bir null işaretçi.

Açıklamalar

Kayıt bir görünümle ilişkili CRowset nesneye bir işaretçi döndürür. Oluşturmak veya bir satır kümesi nesnesi edinmek ve işaretçi geri dönmek için bu üye işlevi geçersiz kılmalısınız. ClassWizard ile kayıt görünümü sınıf bildirirseniz, sihirbaz varsayılan geçersiz kılma yazıyor. ClassWizard'ın varsayılan uygulama varsa kayıt görünümünde depolanan satır kümesi işaretçi döndürür. Eğer değilse, bu tür ClassWizard ile belirtilen ve tabloyu veya sorguyu çalıştırmak için onun açık üye işlevini çağırır bir satır kümesi nesnesi oluşturur ve sonra nesneye bir işaretçi döndürür.

Makalede daha fazla bilgi ve örnekler için bkz kayıt Gösterim: kayıt görünümü kullanarak Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleDBRecordView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index