COleDBRecordView::COleDBRecordView

COleDBRecordView (lpctstr lpszTemplateName );

COleDBRecordView (UINT nIDTemplate );

Parametreleri

lpszTemplateName

İletişim-şablon kaynak adı boşlukla sonlandırılmış dize içerir.

nIDTemplate

İletişim-şablon kaynak kimliği numarasını içerir.

Açıklamalar

COleDBRecordViewtüretilmiş bir türünde bir nesne oluşturduğunuzda, görüntüleme nesnesi oluşturmak ve görünümün dayandığı iletişim kaynağı tanımlamak için kurucularından birini çağırır. Sen-ebilmek tanımak kaynak adı (pass bağımsız değişkeni olarak bir dize Oluşturucusu) veya kimliğini (pass imzalanmamış bir tamsayı değişken olarak).

&Notnbsp;  Senin türetilmiş sınıf gerekir , kendi kurucu sağlayın. Kurucuda Oluşturucu, COleDBRecordView::COleDBRecordView, kaynak adı veya kimliği bağımsız değişken olarak çağırır.

COleDBRecordView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index