COleDBRecordView sınıf üyeleri

İnşaat

COleDBRecordView Bir COleDBRecordView nesnesi oluşturur.

Öznitelikler

OnGetRowset Sınıf CRowset nesneye bir işaretçi döndürür.

İşlemleri

OnMove Geçerli kaydın (kirli) veri kaynağını güncelleştirir ve ardından belirtilen kayda taşır (sonraki, önceki, ilk veya son).

COleDBRecordView ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index