COleClientItem::GetIconFromRegistry

HICON GetIconFromRegistry () const;

St&atik HICON GetIconFromRegistry (CLSIDamp;CLSID );

Dönüş değeri

Geçerli sunucunun simgesini veya bir varsayılan simge bulunamazsa, simge kaynak veya null için kolu.

Parametreleri

clsid

Simge ile ilişkili sunucu için CLSID başvuru.

Açıklamalar

Bu üye işlev için belirli bir CLSID sunucuyla ilişkilendirilmiş bir simge kayna?ynyn bir tanıtıcı almak için çağrı.

Bu üye işlevi değil sunucuyu veya sunucu zaten çalışsa bile bir simge dinamik olarak elde etmek. Bunun yerine, bu üye işlevi sunucu yürütülebilir görüntü açar ve kayıtlı sunucuyla ilişkilendirilmiş statik simgesini alır.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index