CMenu::GetMenuItemInfo

bool CMenu::GetMenuItemInfo (UINT nIDItem, LPMENUITEMINFO lpMenuItemInfobool ByPos = false);

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır. İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için Win32 işlevi Platform SDK'da açıklanan GetLastError,.

Parametreleri

nIDItem

Tanımlayıcı veya konumu hakkında bilgi almak için menü öğesi. Bu parametre anlamını ByPos bağlıdır.

lpMenuItemInfo

İşaretçi bir MENUITEMINFO, Platform sdkiçindeki açıklandığı içeren menü hakkında bilgi.

ByPos

NIDItemanlamını belirleyen değer. Varsayılan olarak, ByPos bu uItem bir menü öğesi tanımlayıcıdır gösteren yanlışolduğunda. ByPos falseolarak ayarlanmışsa, menü öğesinin konumunu gösterir.

Açıklamalar

Bu üye işlev davranışını uygulayan Win32 fonksiyonu Platform sdk içinde açıklandığı gibi GetMenuItemInfo,.

GetMenuItemInfomfc uygulamasında menü tanıtıcı değil note that you use.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CWnd::GetMenu, CMenu::GetMenuItemCount, CMenu::GetMenuItemID

Index