CHttpServer::OnWriteBody

bool OnWriteBody (CHttpServerContext * pCtxt, lpbyte pbData, lpdword dwWrite, dword dwReserved = 0);

Dönüş değeri

Bir başarısızlık ve başarı için sıfır sıfır.

Parametreleri

pCtxt

Bir CHttpServerContext nesne işaretçisi

pbData

Veri istemciye yazılacak.

dwWrite

İstemciye yazılacak bayt sayısı.

dwReserved

Gelecekteki kullanım için ayrılmıştır; 0 olmalıdır.

Açıklamalar

Sunucuya veri yazmak için bu işlevi geçersiz. mfc yalnızca aşağıdaki koşulların tümü doğruysa bu işlevi çağırır:

Bu işlevi veri geri istemciye CHttpServerContext::WriteClientçağırarak yazıyor. Öbek boyutu CHttpServerContext nesne ayarlamışsa CHttpServerContext::WriteClient birkaç çağrı yapabilir.

CHttpServer ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHttpServerContext::SetChunkSize, CHttpServerContext::GetChunkSize

Index