CHttpServerContext::SetChunkSize

dword SetChunkSize (dword dwNewSize );

Dönüş değeri

Önceki öbek boyutu.

Parametreleri

dwNewSize

Yeni yığın boyutu.

Açıklamalar

Geçerli içeriği yığın boyutunu ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. Öbek boyutu mfc veri akışının CHttpServerContext nesnesi içindeki vücuttan geri istemciye yazarken bir tek yazma işlemi geri göndereceğiz bayt sayısıdır. Bağlamı oluşturulduğunda öbek boyutu başlangıçta sıfırdır. Öbek boyutu sıfır mfc tek bir işlemle tüm akış yazmayı dener anlamına gelir. Başka bir değer yanıt gövdesinde belirtilen boyuttan büyük parçalara bölmek çerçeve neden olur.

Öbek boyutu ayarını her zaman gerekli değildir, ancak, https kullandığınızda https için yazma işlemi en fazla 14 kilobayt sınırlı olduğundan bu gerekli olabilir. https http protokolünün Güvenli Yuva Katmanı ve Aktarım Protokolü kullanan bir türevidir.

CHttpServerContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHttpServerContext::GetChunkSize, CHttpServer::OnWriteBody

Index