CHttpServerContext::GetChunkSize

Dword SetChunkSize () const;

Dönüş değeri

Öbek boyutu.

Açıklamalar

Bu üye işlevi geçerli yığın boyutu almak için çağrı.

CHttpServerContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHttpServerContext::SetChunkSize, CHttpServer::OnWriteBody

Index