CHtmlView::Stop

void dur);

Açıklamalar

Bekleyen herhangi bir gezinti iptal veya işlem indirmek ve arka plan sesleri ve animasyonlar gibi herhangi bir dinamik sayfa öğeleriyle durdurmak için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::ExecWB, IWebBrowser2::Stop

Index