CHtmlView::SetVisible

void SetVisible (bool bNewValue );

Parametreleri

bNewValue

Denetim görünür ise sıfır olmayan; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

WebBrowser denetimi görünürlük durumunu ayarlamak için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetVisible, IWebBrowser2::put_Visible

Index