CHtmlView::SetToolBar

void SetToolBar (int nNewValue );

Parametreleri

nNewValue

Araç çubuğunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini gösterir. Sıfır araç çubuğunda görüntülenecek ise; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Göstermek veya Internet Explorer araç çubuğunu gizlemek için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer için geçerlidir. Bu çağrı bir WebBrowser denetimi kullanıyorsanız, o-ecek dönmek hata yok, ama bu çağrıyı yoksayar.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetToolBar, IWebBrowser2::put_ToolBar

Index