CHtmlView::SetTheaterMode

void SetTheaterMode (bool bNewValue );

Parametreleri

bNewValue

Sıfır olmayan WebBrowser denetimi tiyatro moduna ayarlamak için; Aksi takdirde sıfır. Varsayılan değer sıfırdır.

Açıklamalar

WebBrowser denetimi tiyatro modunda olup olmadığını belirten bir değeri ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. Web tarayıcısı tiyatro modunda olduğunda, tarayıcı penceresi tüm ekranı doldurur, gezinme araçları en az sayıda olan araç çubuğu görüntülenir ve ekranın sağ alt köşesindeki durum çubuğunda görüntülenen.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetTheaterMode, CHtmlView::GetFullScreen, CHtmlView::SetFullScreen

Index