CHtmlView::SetStatusBar

void SetStatusBar (bool bNewValue );

Parametreleri

bNewValue

Durum çubuğu görünür durumdaysa sıfır olmayan; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Durum çubuğunu görüntülemek için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer için geçerlidir. Bu çağrı bir WebBrowser denetimi kullanıyorsanız, o-ecek dönmek hata yok, ama bu çağrıyı yoksayar.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetStatusBar, IWebBrowser2::put_StatusBar

Index