CHtmlView::SetSilent

void SetSilent (bool bNewValue );

Parametreleri

bNewValue

Sıfır olmayan, iletişim kutuları görüntülenmez; sıfır ise, iletişim kutuları görüntülenir. Varsayılan değer sıfırdır.

Açıklamalar

Herhangi bir iletişim kutusu görüntülenebilir olup olmadığını gösteren bir değeri ayarlamak için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetSilent, IWebBrowser2::put_Silent

Index