CHtmlView::SetRegisterAsBrowser

void SetRegisterAsBrowser (bool bNewValue );

Parametreleri

bNewValue

Internet Explorer'ın üst düzey bir tarayıcı olarak kayıtlı olup olmadığını belirler. Sıfır olmayan, web tarayıcının üst düzey bir tarayıcı olarak kaydedilir; sıfır ise, bir üst düzey tarayıcısı değildir. Varsayılan değer sıfırdır.

Açıklamalar

WebBrowser denetimi hedef ad çözümlemesi için üst düzey bir tarayıcı olarak kayıtlı olup olmadığını gösteren bir değeri ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. Kayıt defterinde varsayılan tarayıcı olarak ayarlama tarayıcının üst düzey bir tarayıcıdır.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetRegisterAsBrowser, IWebBrowser2::put_RegisterAsBrowser

Index