CHtmlView::SetOffline

void SetOffline (bool bNewValue );

Parametreleri

bNewValue

Sıfır olmayan yerel önbellekten okumak için; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

WebBrowser denetimi şu anda çevrimdışı modda çalışan olup olmadığını gösteren bir değeri ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. Çevrimdışı modda, kaynak belgenin yerine yerel önbelleğe tarayıcı html sayfalarını okur.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetOffline, IWebBrowser2::put_Offline

Index