CHtmlView::SetMenuBar

void SetMenuBar (bool bNewValue );

Parametreleri

bNewValue

Sıfırdan farklı menü çubuğunu göstermek için; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Internet Explorer menü çubuğunu göstermek veya gizlemek için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer için geçerlidir. Bu çağrı bir WebBrowser denetimi kullanıyorsanız, o-ecek dönmek hata yok, ama bu çağrıyı yoksayar.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetMenuBar, IWebBrowser2::put_MenuBar

Index