CHtmlView::SetHeight

void SetHeight (uzun nNewValue );

Parametreleri

nNewValue

Ana pencerenin piksel cinsinden yüksekliğini.

Açıklamalar

Internet Explorer ana penceresinin yüksekliğini ayarlamak için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetHeight, IWebBrowser2::put_Height

Index