CHtmlView::SetFullScreen

void SetFullScreen (bool bNewValue );

Parametreleri

bNewValue

Sıfır olmayan tam ekran modu için; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Internet Explorer ya da tam ekran ya da normal pencere moduna ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. Tam ekran modu, Internet Explorer penceresi ekranı ve durum çubuğu, araç çubuğu, menü çubuğu ve başlık çubuğu gizlenir.

Internet Explorer için geçerlidir. Bu çağrı bir WebBrowser denetimi kullanıyorsanız, o-ecek dönmek hata yok, ama bu çağrıyı yoksayar.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetFullScreen, CHtmlView::SetTheaterMode, IWebBrowser2::put_FullScreen, tam ekran özelliği

Index