CHtmlView::SetAddressBar

void SetAddressBar (bool bNewValue );

Parametreleri

bNewValue

Sıfır olmayan adres çubuğunu göstermek için; Aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Internet Explorer Nesne adres çubuğunu göstermek veya gizlemek için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer için geçerlidir. Bu çağrı bir WebBrowser denetimi kullanıyorsanız, o-ecek dönmek hata yok, ama bu çağrıyı yoksayar.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetAddressBar, IWebBrowser2::put_AddressBar

Index