CHtmlView::Refresh2

void Refresh2 (int nLevel );

Parametreleri

nLevel

Yenileme düzeyini belirleyen değişken adresi. Olası değişkenleri tanımlanmış RefreshConstants, Platform sdk.

Açıklamalar

Internet Explorer şu anda görünen dosya yeniden yükler. Yenilemeaksine, Refresh2 yenileme düzeyini belirten bir parametre içerir.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:  IWebBrowser2::Refresh2

Index