CHtmlView::Refresh

void yenileme);

Açıklamalar

Url veya web tarayıcısı şu anda görünen dosya yeniden yükler. Yenile Yenile düzeyini ayarlamak için herhangi bir parametre içerir.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::Refresh2, IWebBrowser2::Refresh

Index