CHtmlView::QueryStatusWB

olecmdf QueryStatusWB (OLECMDID cmdID ) const;

Dönüş değeri

Adresi komutu durumunu alır olecmdf değer.

Parametreleri

cmdID

OLECMDID değeri için arayan ihtiyaçlarını durum bilgileri komutu.

Açıklamalar

Komut durumu sorgulamak için bu üye işlevini çağırın. QueryStatusWB uygulayan davranışını IOleCommandTarget::QueryStatus yöntemi.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::ExecWB, IWebBrowser2::QueryStatusWB

Index