CHtmlView::PutProperty

void PutProperty (lpctstr lpszPropertyconst V&ARIANTamp;vtValue );

void PutProperty (lpctstr lpszPropertyName, çift dValue );

void PutProperty (lpctstr lpszPropertyName, uzun lValue );

void PutProperty (lpctstr lpszPropertyName, lpctstr lpszValue );

void PutProperty (lpctstr lpszPropertyName, kısa nValue );

Parametreleri

lpszProperty

Özelliği ayarlamak için bir dizge.

vtValue

LpszProperty tarafından belirtilen özelliğin yeni değerini.

lpszPropertyName

Ayarlanacak özelliğin adını içeren bir dize işaretçisi.

dValue

Özelliğin yeni değerini.

lValue

Özelliğin yeni değerini.

lpszValue

Özelliğin yeni değerini içeren bir dize işaretçisi.

nValue

Özelliğin yeni değerini.

Açıklamalar

Belirli bir nesneyle ilişkili özelliğini ayarlamak için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetProperty, IWebBrowser2::PutProperty

Index