CHtmlView::OnVisible

virtual void OnVisible (bool bVisible );

Parametreleri

bVisible

Nesne görünür ise sıfır olmayan veya aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Pencere için WebBrowser gösterilebilir veya gizlenebilir bu üye işlev çerçeve tarafından denir. Böylece, Internet Explorer penceresinin davranırdı aynı şekilde davranmaya nesne denetimi ana penceresi.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::SetVisible, CHtmlView::GetVisible, DWebBrowserEvents2::OnVisible

Index