CHtmlView::OnToolBar

virtual void OnToolBar (bool bToolBar );

Parametreleri

bToolBar

Internet Explorer'ın araç çubuğu görünür durumdaysa sıfır olmayan veya aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Bu üye function is called çerçeve tarafından ne zaman araç özelliği değişti.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetToolBar, CHtmlView::SetToolBar, DWebBrowserEvents2::OnToolBar

Index