CHtmlView::OnTitleChange

virtual void OnTitleChange (lpctstr lpszText );

Parametreleri

lpszText

Yeni belge başlığı.

Açıklamalar

WebBrowser denetimi belgede başlık kullanılabilir olduğunda uygulama bildirmek için çerçeve veya değişiklikleri bu üye fonksiyonu denir.

Html için başlığı değişebilir; Yine de html indirirken, belgenin url başlığı olarak ayarlanır. Gerçek adı (varsa) html ayrıştırıldıktan sonra başlık asıl başlık yansıtacak şekilde değiştirilir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:  DWebBrowserEvents2::TitleChange

Index