CHtmlView::OnTheaterMode

virtual void OnTheaterMode (bool bTheaterMode );

Parametreleri

bTheaterMode

Internet Explorer'ın tiyatro modunda ise sıfır olmayan; sıfır durumda.

Açıklamalar

Bu üye function is called çerçeve tarafından ne zaman TheaterMode özelliği değişti.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetTheaterMode, CHtmlView::SetTheaterMode, DWebBrowserEvents2::OnTheaterMode

Index