CHtmlView::OnStatusTextChange

virtual void OnStatusTextChange (lpctstr lpszText );

Parametreleri

lpszText

Yeni durum çubuğu metnini içeren bir dize.

Açıklamalar

Bu üye işlev WebBrowser denetimi ile ilgili durum çubuğu metnini değişen uygulama bildirmek için çerçeve tarafından denir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:  DWebBrowserEvents2::StatusTextChange

Index