CHtmlView::OnStatusBar

virtual void OnStatusBar (bool bStatusBar );

Parametreleri

bStatusBar

Internet Explorer'ın durum çubuğu görünür durumdaysa sıfır olmayan veya aksi takdirde sıfır.

Açıklamalar

Bu üye function is called çerçeve tarafından ne zaman StatusBar özelliği değişti.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetStatusBar, CHtmlView::SetStatusBar, DWebBrowserEvents2::OnStatusBar

Index