CHtmlView::OnQuit

onQuit);

Açıklamalar

Bu üye işlevi, Internet Explorer uygulaması çıkmak hazır bir uygulama bildirmek için çerçeve tarafından denir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:  DWebBrowserEvents2::OnQuit

Index