CHtmlView::OnPropertyChange

virtual void OnPropertyChange (lpctstr lpszProperty );

Parametreleri

lpszProperty

Özelliğin adını içeren bir dize işaretçisi.

Açıklamalar

Bu üye işlevi uygulama PutProperty bir özelliğinin değeri değişti bildirmek için çerçeve tarafından denir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetProperty, DWebBrowserEvents2::PropertyChange

Index