CHtmlView::OnProgressChange

virtual void OnProgressChange (uzun nProgressuzun nProgressMax );

Parametreleri

nProgress

Göster veya ilerleme tamamlandığında -1 Toplam ilerleme miktarını.

nProgressMax

Maksimum ilerleme değerini.

Açıklamalar

Bu üye işlevi uygulama yükleme işleminin ilerlemesini güncelleştirildiğini bildirmek için çerçeve tarafından denir.

Konteyner şimdiye kadar yüklenen bayt sayısını görüntülemek için ya da bir ilerleme göstergesi güncelleştirmek için bu olay tarafından sağlanan bilgileri kullanabilir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetBusy, DWebBrowserEvents2::ProgressChange, CProgressCtrl

Index