CHtmlView::OnNavigateComplete2

virtual void OnNavigateComplete2 (lpctstr strURL );

Parametreleri

strURL

Url, değerlendiren bir dize ifadesi unc dosya adı ya da PIDL (bir madde tanımlayıcısı listesi işaretçi) için navigasyon.

Açıklamalar

(Pencere veya çerçeve öğesi) için bir köprü gezinti tamamlandıktan sonra bu üye işlevi çerçeve tarafından çağrılır.

Url parametresi için url temsil olduğu bir kabuk ad alanı varlık ise bir PIDL olabilir.

StrURL içinde yer alan url çünkü bu url normalleştirilmiş ve tam url, tarayıcı, gitmek için söylendi URL'den farklı olabileceğini unutmayın. Örneğin, bir uygulama Bul veya Navigate2çağrısı "www.microsoft.com" URL'yi belirtir, OnNavigateComplete2 tarafından geçirilen URL'yi "http://www.microsoft.com/turkiye" olacaktır. Sunucu tarayıcı farklı bir URL'ye yeniden, Ayrıca, yeniden yönlendirilen url burada yansıtılır.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; DWebBrowserEvents2::NavigateComplete2

Index