CHtmlView::OnMenuBar

virtual void OnMenuBar (bool bMenuBar );

Parametreleri

bMenuBar

Internet Explorer menü çubuğunda görünüyorsa sıfır olmayan; sıfır durumda.

Açıklamalar

Bu üye function is called çerçeve tarafından ne zaman MenuBar özelliğini değişti.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetMenuBar, CHtmlView::SetMenuBar, DWebBrowserEvents2::OnMenuBar

Index