CHtmlView::OnFullScreen

virtual void OnFullScreen (bool bFullScreen );

Parametreleri

bFullScreen

Internet Explorer tam ekran modunda ise sıfır olmayan; sıfır durumda.

Açıklamalar

Bu üye function is called çerçeve tarafından ne zaman tam ekran özelliği değişti.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetFullScreen, CHtmlView::SetFullScreen, DWebBrowserEvents2::OnFullScreen

Index