CHtmlView::OnDraw

virtual void OnDraw (cdc * pDC );

Parametreleri

pDC

Görüntüyü işlemek için kullanılacak aygıt içeriğini gösteren bir işaretçi.

Açıklamalar

Bu üye işlev görünümü çizmek için çerçeve tarafından denir.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index