CHtmlView::OnDownloadComplete

onDownloadComplete);

Açıklamalar

Bu üye fonksiyonu bir navigasyon işlemi bitmiş, durdurulmuş veya başarısız olduğunu göstermek için çerçeve tarafından denir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::OnDownloadBegin, DWebBrowserEvents2::DownloadComplete

Index