CHtmlView::OnDownloadBegin

onDownloadBegin);

Açıklamalar

Bu üye işlevi bir belge karşıdan yüklemeye başlamak için çerçeve tarafından çağrılır. Gezinme iptal sürece OnBeforeNavigate2 olaydan kısa bir süre sonra bu olay tetiklenir. Herhangi bir animasyon ya da konteyner göstermek için gerek duyduğu "meşgul" göstergesi bu olaya bağlı olmalıdır.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CHtmlView::OnDownloadComplete, CHtmlView::&Navigate, CHtmlView::Navigate2, DWebBrowserEvents2::DownloadBegin

Index