CHtmlView::OnDocumentComplete

virtual void OnDocumentComplete (lpctstr lpszURL );

Parametreleri

lpszURL

Url, unc değerlendiren bir dize işaretçisi dosya adına veya için navigasyon PIDL (için bir öğe tanımlayıcı listesi işaretçi).

Açıklamalar

Bu üye işlevi uygulama belge readystate_complete durumuna ulaşmıştır bildirmek için çerçeve tarafından denir.

Her çerçeve bu olay ateş olacaktır, ancak karşılık gelen OnDocumentComplete olay OnDownloadBegin olay yangınlar her kare ateş.

LpszURL tarafından belirtilen url, çünkü bu url normalleştirilmiş ve tam url, tarayıcı, gitmek için söylendi URL'den farklı olabilir. Örneğin, bir uygulama Bul veya Navigate2çağrısı "www.microsoft.com" URL'yi belirtir, OnNavigateComplete2 tarafından geçirilen URL'yi "http://www.microsoft.com/turkiye" olacaktır. Sunucu tarayıcı farklı bir URL'ye yeniden, Ayrıca, yeniden yönlendirilen url burada yansıtılır.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetHtmlDocument, DWebBrowserEvents2::DocumentComplete

Index