CHtmlView::OnCommandStateChange

virtual void OnCommandStateChange (uzun nCommand, bool bSistemlerde );

Parametreleri

nCommand

Etkin olan durumu değiştirildi komut tanımlayıcısı.

bSistemlerde

Etkin durumu. Bu parametre, komutu etkin ya da devre dışı durumunda sıfır sıfır.

Açıklamalar

Bu üye işlevi bir web tarayıcısı komutu etkin devlet değişen uygulama bildirmek için çerçeve tarafından denir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GetReadyState, DWebBrowserEvents2::CommandStateChange

Index