CHtmlView::LoadFromResource

bool LoadFromResource (lpctstr lpszResource );

bool LoadFromResource (UINT nRes );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

lpszResource

Yüklemek için kaynağın adını içeren bir dize işaretçisi.

nRes

Yüklemek için kaynağın adını içeren arabellek Kımlığı.

Açıklamalar

Belirtilen kaynak WebBrowser denetimi yüklemek için bu üye işlev çağrısı.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index