CHtmlView::GoSearch

void GoSearch);

Açıklamalar

Denetim Masası'ndan erişilen geçerli arama sayfası, Internet Explorer Internet Seçenekleri iletişim kutusunu veya Internet Özellikleri iletişim kutusunda belirtilen gider.

Internet Explorer WebBrowser için geçerlidir.

CHtmlView ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlView::GoHome, IWebBrowser2::GoSearch

Index